Dieselbränsletankar

Bulklagringsbehållare är tankar ovanjord som används för att lagra farligt material. Diesellagringstankar är speciellt konstruerade för att rymma dieselbränsle. Det betyder att materialen och.