сифон за сметана

Азотният оксид са газ N2O. N2O е газ с химично наименование азотен оксид и химична формула N2O. N2O е окисляваща молекула, което означава, че.